Voorwaarden

  1. Mijn team bestaat uit twee personen.
  2. Hierbij bevestig ik mijn komst en accepteer de kosten van 20 euro per team.
  3. De kosten dienen vooraf te worden betaald. Geen betaling betekend helaas geen recht op deelname.
  4. Als team draag ik zorg voor de apparatuur die ik in bruikleen heb. En bij het defect maken van apparatuur zijn wij er ons van bewust dat dit kosten met zich mee brengt en dat deze wanneer noodzakelijk voor de deelnemer zijn rekening worden genomen.
  5. Ik geef akkoord dat mijn naam wordt gepubliceerd op deze website. Zodat de organisatie een deelnemerslijst kan weergeven.